Burgemeesters en wethouders van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne vragen gemeenteraden akkoord om te werken naar één ambtelijke organisatie

Op 15 maart 2016 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne definitief besloten de gemeenteraden te vragen om een ambtelijke fusie tussen de drie gemeenten te mogen voorbereiden. Bij de ambtelijke fusie worden de drie gemeentelijke organisaties samengevoegd, maar blijven de gemeenten zelfstandig bestaan. De colleges willen de ambtelijke fusie omdat dit kansen biedt. Bijvoorbeeld voor de belangenbehartiging in de regio en voor het versterken van de uitvoeringskracht van de drie gemeenten. Eén van de uitgangspunten bij de ambtelijke fusie is dat de inwoners van de drie gemeenten ook in de toekomst voor alle dienstverlening terecht kunnen bij de loketten in de eigen gemeenten. 

Als de gemeenteraden instemmen, volgt zo snel mogelijk daarna de uitwerking van het bedrijfsplan. Op basis van het bedrijfsplan volgt eind 2016 of begin 2017 definitieve besluitvorming over de ambtelijke samenwerking door de colleges en de gemeenteraden. Het is de bedoeling dat de nieuwe organisatie per 1 januari 2018 start.

De colleges willen de komende periode tot 2017 benutten om vier sporen uit te werken.
Allereerst het opstellen van een bedrijfsplan én een cultuurscan. De cultuurscan is van belang om een goed beeld te hebben van de overeenkomsten en verschillen tussen de drie gemeenten. Naast deze twee sporen gaan de gemeenten ook aan de slag met een communicatietraject over de ambtelijke fusie voor de gemeenteraden, colleges, ondernemingsraden/vakbonden, management en medewerkers. Het verder opstarten van de onderlinge ambtelijke samenwerking is het vierde spoor waar de ambtenaren mee aan de slag gaan.

De ambtelijke fusie biedt over de volle breedte van de drie gemeenten kansen voor samenwerking op Voorne. Zowel voor de bedrijfsvoering, beheer-en-onderhoud als dienstverlening, strategie en beleid (sociaal, ruimte, economie). Ook het verbeteren van de positionering in de regio door het versterken van de strategische beleidscapaciteit, de ontwikkelcapaciteit en innovatiemogelijkheden worden als belangrijke pluspunten gezien bij de beoogde ambtelijke fusie.