­

Persbericht

 Ledenvergadering Gemeentebelangen Westvoorne spreekt in grote meerderheid vertrouwen uit in bestuur. Algemene ledenvergadering 7 november 2016 In een levendige en goed bezochte bijzondere algemene ledenvergadering van de partij Gemeentebelangen Westvoorne (GBW) op 7 november 2016 in Oostvoorne heeft het bestuur van de leden in overgrote meerderheid het vertrouwen gekregen, om door te gaan met Gemeentebelangen [...]

Van het bestuur

Na 3,5 maand van bezinning zijn wij weer in de lucht. Het bestuur heeft besloten om vooruit te kijken naar de toekomst van GBW. Wij zijn hard bezig met de verkiezingen van maart 2018 waaraan we zullen deelnemen. In het persbericht van 6 juli 2016 hebben wij onze visie uiteengezet over de breuk met onze [...]

Herontwikkeling landgoed Olaertsduyn

Afgelopen jaren is gewerkt aan plannen om te komen tot een nieuwe invulling voor het landgoed Olaertsduyn. In de afgelopen maanden zijn een aantal belangrijke stappen gezet om te komen tot de opstart van een nieuw initiatief voor herontwikkeling. Nieuw initiatief Sinds het najaar spreken wij verkennend met een nieuwe initiatiefnemer voor herontwikkeling. In de [...]

Onderzoek huishoudelijk afval

In de week van 2 mei ontvangen alle huishoudens in Westvoorne een uitnodiging om mee te werken aan een onderzoek over huishoudelijk afval. Dit onderzoek is bedoeld als aanzet tot een verdere scheiding van uw huishoudelijk afval binnen onze gemeente. De vragenlijst kan digitaal worden ingevuld. Dit vraagt maximaal 10 minuten van uw tijd. Om [...]

Lifestylemagazine Westvoornaer ziet levenslicht

Afgelopen week is het eerste nummer van de Westvoornaer verschenen. Inwoners van Tinte, Rockanje en Oostvoorne ontvangen dit kleurrijke magazine voortaan elk kwartaal gratis in hun brievenbus. Dit nieuwe lifestylemagazine is een uitgave van uitgever Bastion X in nauwe samenwerking met gemeente Westvoorne. Ook ondernemers en inwoners van Westvoorne zijn bij de totstandkoming van het [...]

Wethouders Voorne-Putten stellen economisch profiel op

Voorne-Putten - De vier wethouders economische zaken van Voorne-Putten hebben gezamenlijk het economisch profiel Voorne-Putten opgesteld. Hierin zijn de kansen en bedreigingen van de economie op Voorne-Putten in beeld gebracht.  De drie speerpunten waarop de gemeenten willen gaan inzetten zijn: -Duurzame en bereikbare delta met ruimte voor bedrijvigheid en innovatie; -Blijvend aanbod van onderwijs, arbeidspotentieel [...]

Gemeenteraad Brielle stemt in met vervolgstappen Voortaan Voorne

Brielle - Op dinsdag 12 april heeft de gemeenteraad van Brielle unaniem besloten om in te stemmen met het voorstel van het college van B&W om de periode tot januari 2017 te benutten voor een drietal sporen. Dit zijn de nadere uitwerking van de ambtelijke fusie organisatie (AFO )in de vorm van een bedrijfsplan, het [...]

Dorpscentrum van Rockanje ondergaat metamorfose

Rockanje - Het centrum van Rockanje moet de komende jaren een ware metamorfose ondergaan. Het Dorpsplein en natuurgebied Meertje de Waal worden meer een geheel.  'We willen het Dorpsplein en het natuurgebied meer bij elkaar betrekken,' aldus wethouder Bert van der Meij (Partij Westvoorne). De bestaande winkelstrip van Zeeman moet plaatsmaken voor losstaande panden. Daardoor [...]

Vogelgaarde krijgt vernieuwd aangezicht met herinrichting

Op maandag 4 april is gestart met de herinrichting van de Vogelgaarde met de aanliggende straten. Met de schop in de hand wordt door wethouder Blok de vrijkomende bestrating demonstratief in de bak van de kraan gegooid. Deze handeling luidt de tweede fase van het werk in; de eerste fase werd reeds in 2009 uitgevoerd. [...]

Winkelstraat Stationsweg Oostvoorne op de schop

Wethouder Pamela Blok-van Werkhoven is maandag 4 april gestart met de tweede fase van de werkzaamheden aan de Stationsweg in Oostvoorne. Met het verwijderen van de oude straatstenen is dit officieel gemarkeerd. De herinrichting van de eerste fase -vanaf de Donselaer tot aan de Mildenburglaan-Van der Meerweg- is reeds vorig jaar afgerond. In het najaar [...]