Westvoorne – Op uitnodiging van Gemeentebelangen Westvoorne gaf burgemeester Peter de Jong vorige week woensdagavond een presentatie over de de WOV (Werk Organisatie Voorne). Hierbij waren meerdere politieke partijen aanwezig.

Een mogelijke samenwerking tussen de gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis houdt de politieke gemoederen al geruime tijd bezig. Willen we zelfstandig blijven? Of moeten we naar een samenwerking? En zo ja, willen we dit grootschalig of juist kleinschalig? Waar gaat onze voorkeur nu eigenlijk naar uit? Burgemeester de Jong kwam deze avond met een duidelijk verhaal over dit vraagstuk. Tevens meldde hij dat op de avond ervoor, door de drie colleges van de drie gemeenten ‘Ja’ is gezegd tegen het plan dat er nu ligt.

Stukje historie
Ten tijde van de verkiezingen van 2014 had de samenwerking op Voorne een dieptepunt bereikt. Toch gebeurde er wat na de verkiezingen. Brielle wilde graag behoud van een zelfstandige gemeente. Hellevoetsluis was van mening dat onafhankelijkheid een groot goed was. Westvoorne wilde zich graag voorbereiden op een herindeling. In de zomer van 2014 vond het Voorns beraad plaats met als vraagstuk hoe er tot een samenwerking gekomen kon worden. De boodschap was duidelijk: samenwerken, maar niet vrijblijvend. De opdracht aan de drie college’s was dan ook om een mogelijke samenwerking te gaan onderzoeken. In 2016 kwam men tot de conclusie dat er een bedrijfsplan AFO moest komen, maar in januari 2017 was de twijfel zo groot dat een motie volgde. De motie was duidelijk: het bedrijfsplan was goed, maar de raad moest er meer bij betrokken worden. Er moest gebouwd gaan worden aan het vertrouwen tussen de college’s en de drie gemeenten moesten gaan bekijken wat men gezamenlijk kon doen. Wat kan sneller en goedkoper, maar met ruimte voor eigen kleur. Op 3 oktober jl. is het uiteindelijke plan dus goedgekeurd door de college’s. Het plan omhelst de WOV, GR, het bedrijfsplan en het strategisch beleid. Wel moeten de drie gemeenteraden er nog mee akkoord gaan. Zij vergaderen hierover op 24 en 26 oktober as.

1 oktober 2018
Er ligt al veel klaar en er kan dus al opgebouwd gaan worden. Maar hoe wordt de inrichting? Hoe zit het met het gemeentehuis? En de ICT? Hoe ziet het plaatsingsplan eruit en waar komen de ambtenaren terecht? Dit alles moet af zijn op 1 oktober 2018 zodat op 1 januari 2019 de AFO van start kan gaan.

De zes K’s
Klantgerichtheid: Dit is bij alle drie gemeenten goed voor elkaar. Iedere gemeente behoudt zijn eigen loket voor de inwoners. Kwaliteit: Ons ambtenarenapparaat is nu goed, maar doorgroeien brengt verbetering. Kwetsbaarheid: Door de grotere organisatie zijn we minder kwetsbaar bij ziekte en vakanties. Kosten: Eerst investeren om te kunnen groeien. Op termijn zijn de kosten lager. Kansen: Nu lastig om carriere te maken. Meer kans op doorgroeien in een grotere organisatie. Kracht: Een grotere organisatie heeft meer (bestuurs)kracht.

Eindpunt
Maar waar leidt dit nu allemaal naartoe? Voor de één zal het misschien het eindpunt betekenen, maar een ander zal het juist zien als een opstap naar meer. Iedere gemeente behoudt nu zijn eigen raad, college van B&W en gemeentesecretaris. De gemeenteraden moeten met elkaar gaan samenwerken en het bestuur Gemeenschappelijke Regeling stuurt de directieraad aan. De directieraad gaat bestaan uit drie gemeentesecretarissen en in het bestuur GR zitten de drie burgemeesters. Het beleid blijft bij de gemeenten zelf en dat geldt dus ook voor de budgetten. In totaal gaat er gewerkt worden met vier begrotingen: die van de drie gemeenten afzonderlijk en een gezamenlijke personeelsbegroting. Maar vooralsnog moeten eerst de gemeenteraden nog hun akkoord geven aan het plan dat er nu ligt. Of in 2019 de AFO van start kan gaan, zal dus na 26 oktober as. duidelijk worden.