Afgelopen jaren is gewerkt aan plannen om te komen tot een nieuwe invulling voor het landgoed Olaertsduyn. In de afgelopen maanden zijn een aantal belangrijke stappen gezet om te komen tot de opstart van een nieuw initiatief voor herontwikkeling.

Nieuw initiatief

Sinds het najaar spreken wij verkennend met een nieuwe initiatiefnemer voor herontwikkeling. In de opzet van de nieuwe plannen blijft het historische landgoed, inclusief het landhuis Olaertsduyn, behouden. Het huidige pand van het conferentieoord wordt gesloopt. Op deze plek wordt een nieuw gebouw neergezet. In dit gebouw komt een hotel in het luxe segment, met een wellnesscomplex en diverse andere bij een hotel horende voorzieningen.
Als gemeente vinden we het belangrijk dat het landgoed als geheel in stand wordt gehouden. De herontwikkeling van het landgoed moet bijdragen aan deze instandhouding.

Planning en tijdelijk gebruik

De komende tijd voeren we overleg met de initiatiefnemer om het project concreter uit te werken. Voordat daadwerkelijk wordt gestart met sloop en nieuwbouw moeten nog diverse afspraken worden vastgelegd. Ook moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Totdat wordt gestart met sloop en nieuwbouw wordt het conferentieoord tijdelijk gebruikt voor de huisvesting van werknemers in het haven-industrieel complex. Met de initiatiefnemer is afgesproken dat dit gebruik nog twee jaar kan plaatsvinden, met eventueel een mogelijkheid voor een verlenging met een jaar. Dan hoopt de initiatiefnemer te starten met de sloop en nieuwbouw.

Meer weten?

Op de website van de gemeente Westvoorne vindt u onder ‘Projecten’ meer informatie over de huidige stand van zaken.