Inleiding

Schouder aan schouder werken we aan een beter Westvoorne. Op alle niveaus en met iedereen die ook begaan is met onze mooie gemeente.

Het verkiezingsprogramma, voor de komende periode dat als titel draagt “Sterker door samenwerking” is tot stand gekomen op basis van een realistische kijk en rekening houdend met toekomstige pijnlijke beslissingen. Dat heeft alles te maken met de economische situatie in Nederland en de maatregelen die vanuit Den Haag op ons afkomen.

Als die onredelijk zijn zullen we ons er met hand en tand tegen verzetten. GBW is een lokale partij zonder enige binding met de landelijke partijen. We zijn dus ook niet gebonden aan vanuit Den Haag opgelegde partijdiscipine. Veel van onze leden en kandidaten verdienen hun brood of hebben dit gedaan in het bedrijfsleven, in de agrarische sector en in de recreatieve sector. Ze zijn in hun vrije tijd actief in het Westvoornse sociale, culturele en verenigingsleven. Zij dragen bij aan een aantrekkelijke woonomgeving die u en ons na aan het hart ligt.

Tot mijn vreugde hebben we een groeiend aantal jonge leden. Belangrijk, want jonge mensen zijn de basis voor de toekomst en voor het behoud van onze voorzieningen.

Uit onze ledenlijst blijkt dat we middenin de Westvoornse gemeenschap staan. We weten wat er leeft en speelt. GBW staat te boek als een constructieve partij, die staat voor zijn woord. Wij zijn voorstander van goede samenwerking met een ieder in de gemeenteraad en daarbuiten, altijd op basis van respect en gelijkwaardigheid maar ook met behoud van onze onafhankelijkheid.

Piet Kraaijenbrink,
voorzitter Gemeentebelangen Westvoorne