Gemeentebelangen Westvoorne is een partij die bouwt aan de toekomst van Westvoorne.
Onze partij kenmerkt zich door een onfhankelijke opstelling van de landelijke politieke partijen, een realistische kijk op de actualiteit en een streven naar een optimale samenwerking.
Zie onderstaand de speerpunten van het door ons beoogde beleid voor de periode 2018-2022.

  1. De focus op aandacht voor de jeugd van Westvoorne met betrekking tot woningbouw, sport, vrije tijd en onderwijs.
  2. Aandacht voor sport(voorzieningen), onderwijs en cultuur in onze gemeente en behoud en versterking van het verenigingsleven in onze gemeente.
  3. Behoud van het dorpse en semi-agrarische karakter met aandacht voor de belangen van de agrarische sector.
  4. Behoud en bevordering van de veiligheid van de burgers van Westvoorne en beperking van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. (windmolens, geluidsoverlast, meer politie, handhaving)
  5. Het geven van nieuwe impulsen aan de recreatieve en toeristische sector waarbij samenwerking met de natuurorganisaties van belang is.
  6. Een sociale en praktische uitvoering van het jeugd- en ouderenbeleid.
  7. Een realistische economische planontwikkeling voor de dorpskernen van Rockanje en Oostvoorne.
  8. Bewaken van de financieĢˆle positie van onze gemeente en streven naar een doordacht financieel toekomstplan.