P E R S B E R I CHT

Behoudt het Zeemanshuis in Westvoorne !!!!!

Is zeemanshuis the Bridge nog te behouden voor Westvoorne?
Het zeemanshuis heeft in het jaar dat zij in de Man in Oostvoorne is gehuisvest, bewezen bestaansrecht te hebben. Nu zij door succes uit hun jasje zijn gegroeid en een grotere ruimte nodig hebben, wordt er naar een nieuw onderkomen gezocht.
Gemeentebelangen Westvoorne vindt dat het oude gemeentehuis daar uitstekend voor geschikt is. Ook de middenstand en de horeca varen daar wel bij. De signalen die zij en de vrijwilligers afgeven zijn dan ook alleen maar positief.
Gemeentebelangen vindt dat de politiek die signalen serieus moet nemen en doet wat zij moeten doen: het oude gemeentehuis geen horecabestemming geven (hoe lang zal dat trouwens bestaansrecht hebben?)
Zorg er voor dat de zeelui hun eigen onderkomen krijgen, met goede voorzieningen.
Zet daarmee Westvoorne op de (wereld)kaart!!