Ledenvergadering Gemeentebelangen Westvoorne spreekt in grote meerderheid vertrouwen uit in bestuur.

Algemene ledenvergadering 7 november 2016

In een levendige en goed bezochte bijzondere algemene ledenvergadering van de partij Gemeentebelangen Westvoorne (GBW) op 7 november 2016 in Oostvoorne heeft het bestuur van de leden in overgrote meerderheid het vertrouwen gekregen, om door te gaan met Gemeentebelangen Westvoorne.

Vertrouwensvotum van de leden.

Een belangrijk punt op de agenda was allereerst de vertrouwenskwestie en de vraag of het bestuur voldoende mandaat had van de leden om door te gaan.

In een zeer positieve discussie was vrijwel unaniem de mening, dat het boek van het verleden gesloten moet worden. Met het oog op de belangen waarvoor GBW staat moet nu door bestuur en leden gewerkt worden aan de toekomst !

Een toekomst voor Gemeentebelangen Westvoorne !

De notitie een Toekomst voor GBW Westvoorne werd vervolgens toegelicht en besproken.

Deze notitie werd- met enkele aanvullingen vastgesteld.

De opdracht is nu: werken naar de verkiezingen aan een goed programma en een kandidatenlijst !

Goede communicatie is daarbij een belangrijk aandachtspunt!