Speerpunten

01. Zorg ‘Maatwerk leveren’
Het is onze zorg, dat de beperkte middelen optimaal worden ingezet.

02. Verenigingen ‘Onze blijvende steun’
Participatie van mensen in verenigingen als deelnemer, vrijwilliger of kaderlid moet gestimuleerd worden.

03. Recreatie en toerisme
Optimale kwaliteit’. Met name op dit onderdeel is samenwerking een belangrijk uitgangspunt. De samenwerking zien wij onder andere met natuurorganisaties, lokale ondernemers en TOP Voorne. Een goed voorbeeld daarvan zijn de gesprekken over het dreigend betaald parkeren.

04. Wonen en economie
GBW is voor betaalbare starterswoningen en het behoud van de dorpskernen.

05. Verkeer en vervoer
GBW blijft aandringen op een verbetering van de verkeersafwikkeling van het Steenen Baakplein. Ook streeft GBW naar een verdubbeling van de rijstroken van de N57 vanaf de N15 tot de rotonde Nieuweweg (Hellevoetsluis).

06. Financiën ‘Pas op de plaats’
Voor GBW blijft daarbij uitgangspunt dat de gemeentelijke lasten voor burgers en bedrijven zo laag mogelijk moeten blijven.

07. Veiligheid ‘Aanpakken en voorlichting’
GBW vindt het belangrijk dat de inwoners van Westvoorne veilig moeten zijn in hun woonomgeving. De politie moet zichtbaar zijn op straat.