Na 3,5 maand van bezinning zijn wij weer in de lucht.

Het bestuur heeft besloten om vooruit te kijken naar de toekomst van GBW.
Wij zijn hard bezig met de verkiezingen van maart 2018 waaraan we zullen deelnemen.
In het persbericht van 6 juli 2016 hebben wij onze visie uiteengezet over de breuk met onze raadsleden deze treft u op de website aan.
Op 21 september zullen we de leden bij praten in een benen op tafel avond over onze plannen .

Het bestuur GBW

 

P e r s b e r i c h t

In de bijzondere algemene ledenvergadering van 6 juli van de partij Gemeentebelangen Westvoorne (GBW) heeft de commissie van wijze mannen verslag gedaan over de mogelijkheden de breuk tussen het bestuur en de uit de partij getreden raadsleden en wethouder te herstellen.

Bij monde van de voorzitter van de commissie is verslag gedaan van de ontstane breuk en aangaande dat de commissie geen aanknopingspunten ziet de beide partijen tot elkaar te brengen.

De uitgetreden leden willen onder een andere naam doorgaan.

Er is een onderliggende spanning over de handelswijze van de fractie bij het totstandkomingsproces van de huidige coalitie met partij Westvoorne.

Het bestuur vindt dat de GBW-fractie te weinig een eigen gezicht toonde in de coalitie en heeft zorgen over het financieel beleid van de gemeente.

Afgesproken is dat het bestuur in september met een visie komt op de toekomst van GBW naar de leden toe.