Op maandag 4 april is gestart met de herinrichting van de Vogelgaarde met de aanliggende straten. Met de schop in de hand wordt door wethouder Blok de vrijkomende bestrating demonstratief in de bak van de kraan gegooid. Deze handeling luidt de tweede fase van het werk in; de eerste fase werd reeds in 2009 uitgevoerd. In het najaar van 2015 is de riolering voor de afvoer van hemelwater aangelegd. Nu is de herinrichting aan de beurt met grotendeels hergebruik van aanwezige materialen, aangevuld met nieuwe elementen. De afronding van de bestrating staat voor de zomer gepland. Het planten van de bomen moet nog even wachten tot na het groeiseizoen en zal in het najaar plaatsvinden.

Participatie

Het plan voor de herinrichting is in nauwe samenspraak met omwonenden tot stand gekomen. De speeltoestellen voor de vernieuwde speelplaats binnen de wijk zijn samen met de bewoners uitgekozen. De groenstructuur binnen de wijk wordt met de gekozen inrichting en beplanting versterkt.